"Protreptik"

Protreptik lyder måske lidt nørdet og kompliceret, men konceptet dækker over en simpel og effektiv metode som giver direkte værdi for dig som fokusperson.

Protreptikken har fokus på at “vende den enkelte mod det væsentlige”. Det kræver at man kan se sig fri af sit formål, sine holdninger og blot være til stede i dialogen og udvise kritisk nysgerrighed.

Intet menneske - inkl. mig selv - kan se sig fri af sit formål, sine holdninger og blot være til stede i dialogen og via kritisk nysgerrighed. Men vi kan finde hjælp i den protrektiske metode hvor vi ser på verden ”i udstrakt arm”.

Gennem den protreptiske samtaleteknik skabes der overblik, man kommer på indersiden/mærker stemningen, for til slut at bryde igennem i en ny erkendelse, som man konkret kan handle på. Man bliver således klogere på eget og den andens ståsted.

Protreptik kan koges ned til ”udfoldelse af menneskets potentiale”. For Aristoteles var livslykke et udtryk for en samling af dyd, forstandighed, det gode liv og det fælles bedste.

Som fokusperson skal du ikke have nogle særlige kompetencer eller særlig viden – du skal blot være nysgerrig og turde læne dig ind i en samtale som søger at finde det væsentlige.

Hvordan foregår det?

I den protreptiske dialog undersøger vi dit potentiale via et begreb som har betydning.

  • Du har et begreb eller et dilemma som du gerne vil blive klogere på.
  • Du skriver til mig og vi aftaler en tid hvor vi mødes online.
  • Mødet varer ca. 50 min. og indeholder en kort introduktion til samtales form, samt en afklaring af begreb og eventuel problemstilling.
  • Samtales afsluttes med en kort opsummering af dine erkendelser.
  • Du er fri og mere oplyst til at arbejde videre mod det som er dit potentiale.
  • Efter behov kan indsigten fra den protreptiske samtale danne grundlag for opstart af et længere forløb.

Jeg er aktiv i følgende faglige netværk:

Djøf's mentorprogram
Formålet med Djøfs mentorprogram er, at Djøfs medlemmer kan nyde gavn af hinandens viden og erfaringer og gennem lærende 1:1 møder opnå højere tilfredshed og udvikling i arbejdslivet.

Røde Kors
Primus Motor Mentor
Primus Motor er en mentorordning, der har til formål at hjælpe løsladte fanger i overgangen fra fængsel til frihed. Det er med til at mindske det kaos, det kan være at vende tilbage til et liv uden for murerne.

Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FADP)
Foreningen stræber efter at sikre en faglig og bæredygtig fremtid for uddannede psykoterapeuter. FADP lægger stor vægt på, at det faglige niveau, herunder etik og god klinisk praksis, forbliver højt.