ETISKE REGLER FOR EN COACH OG PSYKOTERAPEUT

Virksomheden er forpligtet overfor følgende paragraffer:

§ 1. En coach/psykoterapeut skal støtte en klients mål og eget ønske om udvikling og psykisk sundhed, og respekten for klienten går forud for egne interesser.

§ 2. En coach/psykoterapeut har tavshedspligt om alle forhold vedrørende klienten, herunder om der foreligger et klientforhold.

§ 3. En coach/psykoterapeut kan ikke indhente eller udlevere oplysninger om en klient uden dennes samtykke.

§ 4. Al journalføring m.v. må kun ske med klientens samtykke, og skal opbevares så tavshedspligten sikres.

§ 5. En coach/psykoterapeut skal ligeledes sikre tavshedspligt om klienten, i grupper som under supervision.

§ 6. En coach/psykoterapeut er ikke undergivet tavshedspligt, hvis det kan være til skade eller til fare for parterne/andre.

§ 7. En coach/psykoterapeut må ikke udnytte sin funktion, hverken til fordel for sig selv, eller på måder der kan være til skade for klienten.

§ 8. En coach/psykoterapeut må ikke have en intim privat relation til en klient. Ligeledes bør forretningsmæssig omgang undgås, så et neutralt professionelt udviklingsarbejde kan bevares intakt.

§ 9. En coach/psykoterapeut har ansvar for, at en igangværende proces altid afsluttes på en faglig forsvarlig måde. Evt. ved henvisning til anden relevant form for proces eller en anden coach/psykoterapeut.

§ 10. En coach/psykoterapeut skal henvise klienten til anden side, hvis en relevant professionel kontaktform ophører, eller en coach/psykoterapeut ikke længere er kompetent til at arbejde med de mål, problemer, udviklingsområder eller opgaver klienten har som sit ønske.

§ 11. En coach/psykoterapeut arbejder alene med psykisk sundhed på områder inden for personlig udvikling, der giver raske mennesker en øget livskvalitet. Et kriterium er, at klienten besidder fuld realitetsopfattelse.

§ 12. En coach/psykoterapeut har et ansvar for at vedligeholde og udvikle sit eget faglige niveau ved at tage supervision, efteruddannelse og fortsætte med en relevant personlig udvikling.

§ 13. Får en coach/psykoterapeut personlige problemer, skal denne i samråd med en uddannet supervisor vurdere egen faglig habilitet. En coach/psykoterapeut med former for misbrug, herunder rygning, er etisk set ikke kvalificeret til at udføre praksisarbejde, da sundhedsskadelig adfærd står i skarp modsætning til psykisk sundhed.

§ 14. En coach/psykoterapeut, der bliver opmærksom på forhold der er fagligt uforsvarlige, skal tilkendegive sin mening herom til de/n involverede. Dette kan også medføre deltagelse i den offentlige debat.

§ 15. En coach/psykoterapeut skal have et regelret forhold til såvel myndigheder som kolleger