Persondatapolitik hos mikkelwendelboetoft.dk

Der indhentes kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant, og der vil kun indhentes persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos mikkelwendelboetoft.dk

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholdes altid alle relevante lovbestemmelser.

Dine persondata vil kun opbevares, så længe mikkelwendelboetoft.dk enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger der indsamles

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra mikkelwendelboetoft.dk, er der brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig en eller flere af virksomhedens services. Der bruges cookies til at holde styr på indholdet i din indkøbskurv, mens du bruger webshop/online køb af ydelser.

Der kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

mikkelwendelboetoft.dk indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

- Besøger hjemmesiden

- Tilmelder dig nyhedsbrevet eller andre lister

- Benytter onlinebetaling

-Benytter online booking

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på mikkelwendelboetoft.dk er Mikkel Wendelboe Toft, H.P. Ørums gade 21, 2100 København Ø.

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhentes for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos mikkelwendelboetoft.dk. Din e-mailadresse indhentes for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet et år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger

Dine persondata sælges eller videregives ikke til tredjemand, og dine persondata overføres ikke til tredjelande.

Hjemmesiden mikkelwendelboetoft.dk hostes hos One.com , som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i One.com’s datacentre.

Der anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til mikkelwendelboetoft.dk. Databehandlerne behandler kun personoplysninger efter instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Der er indgået databehandleraftaler med mikkelwendelboetoft.dk’s databehandlere, hvilket er en garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode mikkelwendelboetoft.dk om følgende:

  • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
  • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at mikkelwendelboetoft.dk skal behandle dine personoplysninger, eller at virksomheden skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til e-mailadressen hello@mikkelwendelboetoft.dk