Der findes et stærkt potentiale i alle mennesker, men alt for mange er endt i en position, hvor de bliver begrænsede.

Min erfaring siger mig, at der oftest er tale om et mix af problemstillinger, og derfor ender mine forløb også med en individuel kombination af værktøjer og arbejdsprocesser.

Ved din gratis introsamtale finder vi den proces, som er passende for lige netop dig.

Der findes et stærkt potentiale i alle mennesker, men alt for mange er endt i en position, hvor de bliver begrænsede.

Min erfaring siger mig, at der oftest er tale om et mix af problemstillinger, og derfor ender mine forløb også med en individuel kombination af værktøjer og arbejdsprocesser.

Ved din gratis introsamtale finder vi den proces, som er passende for lige netop dig.

Terapi for medarbejder

Dig som er ansat får mulighed for at få et et frirum, uden forstyrrelser fra din chef eller dine kollegaer. Her får du plads til det der fylder hos dig, i forhold til dit professionelle virke. Et sted, hvor du kan at få sparring og inspiration til at navigere i netop din aktuelle situation.

Fokus er hvor du står, hvad du føler og tænker, hvad du kommer af, og ikke mindst hvor du til hen.

Tearpi ift. arbejdslivet

Alle der arbejder professionelt med relationer, vil kunne få nytte af trapeutiske samtaler.
Hvis du gerne vil udvikle dine evner til at indgå i og udbygge relationer, så vil psykoterapi være relevant for dig.

Som medarbejder kan du være så indviklet i problematikker, at traditionel mentoring og coaching ikke er tilstrækkeligt.
Hvor eks. coaching arbejder med et målbillede, så sikre terapien en fortåelse og accept af historien - en accept som åbner op for eks. at bryde den iboende modstand mod at realisere målbilledet.

Målet med terapi bliver dermed at den enkelte bliver i stand til at lede sit eget liv, til at være selvregulerede omkring følelser, og evner at leve i overensstemmelse med egne etikker og værdier.

Vi er alle født med naturlige evner til at kunne følge og lede. Men afhængig af, hvordan vi er blevet mødt af autoriteter igennem vores opvækst og liv, er det meget forskelligt, hvor velbefodret vi er til det. Er eks. trods og modstand en udfordring i arbejdsliv, så vil det være givende at sætte fokus på de mekanismer, der er på spil i os alle, når vi som mennesker indgår i et arbejdsfællesskab. 

Det er, når man bliver bevidstgjort om ophavet til en problemstilling, at der skabes mening.

Du har ret til et liv med gælde og gavn, og hvor du har indflydelse på dine følelser og din adfærd. Det er mit mål at hjælpe dig videre.


Jeg arbejder kun terapeutisk omkring problemstillinger som påvirker dit arbejdsliv. Se i øvrigt mine
etiske regler.

Det her får du:

Støtte til at blive bevidst omkring adfærdsmønstre og deres ophav. Du bliver støttet til at se nuanceret på dine holdninger - passer det du tænker? Du bliver stillet til ansvar for det du gør - og ikke gør.
Sammen - og med dyb empati - vil du blive guided til at ændre adfærdsmønstre således at du opnår større tilfredshed i dit arbejdsliv. Og sikkert også i privatlivet.

Det personlige ansvar er i fokus.

To do:

1. Book din gratis intro samtale
2. Jeg ringer dig op på det aftalte tidspunkt
3. Vi får afklaret processen og aftaler tidspunkt for første samtale
4. Der laves løbende aftale om antal samtaler og mødeform

Terapi kan gennemføres som Online-møde

Alt mit arbejde er individuelt

Det er DIG som fokusperson, som sætter agendaen ud fra din problemstilling, mens jeg bruger min erfaring til at facilitere en proces, som hjælper DIG videre. I din gratis introsamtale finder vi sammen ud af, hvilken proces, der vil være bedst for DIG. 

Et typisk terapiforløb

  1. Din gratis introsamtale kan du begragte som vores første "kaffemøde". Vi taler om din problemstilling, og sammen finder vi ud af, hvilken process, som vil være bedst for DIG. I introsamtalen skal vi begge gerne mærke tillid og en gnist. En nysgerrighed på at samarbejde om DIN problemstilling.
  2. På vores næste møde - som måske er online - etablere vi vores relation og vi arbejder med at forstå hinandens kommunikation. Vi har fokus på at få formuleret DIN problemstilling og komme helt indtil kernen af den forandring som DU ønsker skal ske. Måske vi ikke når helt i mål - ofte ændres problemstillingen og synet på denne igennem vores samarbejde.
  3. I de efterfølgende samtaler arbejder med bevidstgørelse at din problematik. Holdninger, værdier og adfærdsmønstre kommer i fokus. Du vil opleve at vores samtaler tage nogle nødvendige afveje.
  4. Efterhånden - og måske allerede efter de første par samtaler - vil du opleve at stå med en klar bevidstgørelse omkring din problemstilling. Vejen frem vil være mere tydelig, og det er her at du måske "får lektier for" - der skal trænes ny adfærd. Eks. med at sætte ord på dine ønsker så din omvenden vil kunne forstå dig og støtte dig fremad. 
  5. Du vil selv vide hvad du vil gøre mere af, og hvad hvad du vil tage afsked med.

    Som fokusperson hos mig, er du altid velkommen tilbage. Ofte holder jeg kontakten med fokuspersoner og har opfølgende samtaler som sikre at forandringen forbliver som DU ønsker.

"Det var SÅ fedt, at du stillede spørgsmålene, som du gjorde – og de tanker du havde spottet omkring situationen"

Ledende stilling i det offentlige, 42 år

"

"Det er simpelthen mig der takker! Super givende, og jeg ser oprigtigt frem til vores snak i morgen" 

Nyuddannet i det private, 24 år

"