Den værdibaserede gruppesamtale

Et tilbud til alle organisationer, hvor jeg som ekstern ressource, guider teamet igennem en proces som skaber klarhed over det som et væsentligt.

Ring 60901560 for at høre mere om tilbuddet. 

Den private samtale om
det professionelle

Et tilbud til alle organisationer, hvor jeg som ekstern aflastende ressource kan afhjælpe mistrivsel, stress og medarbejderflugt.

Ring 60901560 for at høre mere om tilbuddet. 

Den private samtale om
det professionelle

Et tilbud til alle organisationer, hvor jeg som ekstern aflastende ressource kan afhjælpe mistrivsel, stress og medarbejderflugt.

Ring 60901560 for at høre mere om tilbuddet. 

Et tilbud til alle organisationer, hvor jeg som ekstern aflastende ressource kan afhjælpe mistrivsel, stress og medarbejderflugt.

Ring 60901560 for at høre mere om tilbuddet. 


Det væsentlige - med nærvær

Værdier og psykologisk tryghed

Den værdibaserede gruppesamtale kan have et vilkårligt fokus, men ofte vil omdrejningspunktet være:

 • Virksomhedens værdier - grundig fælles forståelse
 • Trivsel i teamet - såvel medarbejdere som ledelse
 • Øget psykologisk tryghed - at få sagt det som har tyngde

Den værdibaserede gruppesamtale står på et fundament af protreptikken.
Protreptik er et klassisk, græsk dialogkoncept, hvis formål er at vende den enkelte mod sine egne grundholdninger, basisværdier og væremåde.
Protreptikken er en praksis som kræver ægte nærvær, og hvor såvel leder som medarbejder kan tale med virkelig autoritet, fordi hun tror på det, hun selv siger.

Om konceptet

 • Sessionen starter med en inddragende proces hvor alle bidrager med et perspektiv på det som er i fokus.
 • Efterfølgende en runde hvor alle lytter på den enkelte. Sammen finder vi det væsentlige.
 • Gruppen låner et begreb fra runden. Det vælges et begreb som har tyngde. Der søges accept så der er enighed om valget. 
 • To eller flere i gruppen melder sig som fokuspersoner, og er dermed repræsentanter som hver biderager med personlige perspektiver på begrebet.
 • Undervejs lytter gruppen, og gruppen inddrages således at perspektiverne foldes ud.
 • Den protreptiske dialog afsluttes altid på et lyspunkt - dvs. alle efterlades med optimisme og energi til at indgå i fællesskabet.

Det praktiske

 • Den protreptiske session har en varighed af cirka 1,5 time. Det kan tilføjes yderligere elementer efter behov.
 • Der gives en kort intorduktion til det protreptiske koncept og format.
 • Sessionen kan afvikles i mødelokale eller udendørs. Det er vigtigt at der er ro omkring gruppen, så der kan skabes kontakt, lyttes og reflekteres.
 • Det er en forudsætning at der er noget på spil. 
  • Noget som skal forstås
  • Noget skal siges
  • Noget som er væsentligt for at der kan opstå følgeskab og dermed lederskab.
 • Kontakt for aftale om pris.

Formål og udbytte

Ved at gennemføre en værdibaseret gruppesamtale opnår I:

 • Muligheden for at den enkelte reflektere over dig selv og over sit eget værdigrundlag på en helt ny måde.
 • Indsigt i hvordan man som medarbejder eller leder konfrontere sit eget værdigrundlag.
 • Virkeliggørelse af organisationens værdier via en nærværende og uformel dialog.
 • Erfaring med at forholde sig autentisk, nærværende og anerkendende til hinanden uden strategiske bagtanker

Efter gruppesamtalen vil værdier og løsninger så mere klart. Alle er hørt og inddraget. Der er en opsummering hvori alle kan genfinde sig selv.

Sådan siger mine tidligere mentees

"Det var SÅ fedt, at du stillede spørgsmålene, som du gjorde – og de tanker du havde spottet omkring situationen"

Kvinde 42 år, 1:1-Samtaler

"

"Mikkels måde at udfordre mig på har hjulpet mig til at træffe beslutninger, jeg ellers ikke havde turdet"

Kvinde 33 år, Karriereudvikling

"

"Mikkel er en god, lyttende og reflekteret sparringspartner, som er placeret trygt og godt i min telefonbog"

Kvinde 26 år, 1:1-Samtaler

"

"Jeg kan varmt anbefale et forløb hos Mikkel! Han er urolig rar og i nærværet skaber han et fortroligt rum, hvor det ikke er så grænseoverskridende at tale om alle mulige følelser - både de positive og dem der personligt kan synes skamfulde." 

Kvinde 27 år, Karriereudvikling

"

"Thank you for at really good talk! Thanks for your inputs and experience shared. I really enjoyed us talking and me learning at the same time."

Kvinde 32 år, 1:1 Sparring - Forberedelse af MUS - Karriereudvikling

"

Jeg er tilknyttet følgende faglige netværk:

DJØF's Mentorprogram

Røde Kors
Primus Motor Mentor

Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FADP)