Hvem har magten over dit arbejdsliv?

Det kan være rigtig at navigere i arbejdslivets mange krav; der er prioriteringen af dine opgaver, forholdet til din leder og kollegaer, og overvejelserne om fremtiden.
Er du tilfreds med din situation?

Ved din gratis introsamtale finder vi den proces, som er passende for lige netop dig.

Hvem har magten over dit arbejdsliv?

Det kan være rigtig at navigere i arbejdslivets mange krav; der er prioriteringen af dine opgaver, forholdet til din leder og kollegaer, og overvejelserne om fremtiden.
Er du tilfreds med din situation?

Ved din gratis introsamtale finder vi den proces, som er passende for lige netop dig.

Alt arbejde som mentee er individuelt

Det er dig som mentee, der sætter agendaen ud fra din problemstilling, mens jeg bruger min erfaring til at facilitere en proces, som hjælper dig videre.

Herunder er tre eksempler på mentorforløb, som samlet dækker over afklaring og vejledning i de vigtigste forhold i det professionelle arbejdsliv.

I din gratis introsamtale finder vi sammen ud af, hvilken proces, som vil være bedst for dig. For det er ikke bare et spørgsmål om at snuppe en standardpakke ned fra hylden. For mig er det vigtigt, at vi finder den løsning, der kan give dig de resultater, du drømmer om.

Tre eksempler på mentorforløb:

Få sparring til en konkret udfordring

 • Få professionel vejledning til en konkret udfordring i dit arbejdsliv
 • Tal med mig, som er en erfaren og nærværende leder
 • Du skal måske igennem en organisationsændring og kan ikke finde din vej
 • Du har måske svært ved at forstå dit ansvar og at vinde din leders tillid

Det her får du:

Sparring på en konkret problemstilling, typisk om overgangene i arbejdslivets faser: Du kan være utilfreds med og uforstående over for din organisation. Dit ansvar er måske uklart. Du kan have svært ved at vinde din leders tillid – eller har ikke tillid til din leder. Måske overvejer du nyt job eller ny rolle, men har brug for vejledning og støtte i processen. Vi taler om alle transitioner i job/livets faser.

To do:

1. Book din gratis intro samtale
2. Jeg ringer dig op på det aftalte tidspunkt
3. Vi får afklaret processen og aftaler tidspunkt for første samtale
4. Der laves løbende aftale om antal samtaler og mødeform

Online-møde er ideelt til 1:1 Sparring - du sparer tid og transport

Hold MUS med mig

 • Forberedelse af din MUS-samtale
 • Vi ser tilbage på din udvikling i din nuværende rolle og skaber afklaring om din retning, så du har styr på processen
 • Træning i at præsentere dine mål for din leder
 • Opfølgning på MUS-samtale og målsætninger

Det her får du:

Din MUS forberedt og gennemført (trænet) sammen med mig. Vi ser tilbage på din udvikling i din nuværende rolle, og vi søger afklaring af din retning, så du har styr på processen. Ser du en udvikling, og er du tilfreds? Hvorfor ikke? Hvad er din jobstrategi, og hvad vil du gerne udvikle dig henimod? Hvad handler om faglighed og hvad handler om trivsel?

Vi træner, hvordan du får præsenteret dine ønsker for din leder, og vi sikrer, at der laves et retvisende referat og relevant opfølgning.

To do:
1. Book din gratis intro samtale
2. Jeg ringer dig op på det aftalte tidspunkt
3. Vi får afklaret processen og aftaler tidspunkt for første samtale
4. Der laves løbende aftale om antal samtaler og mødeform

Online-møde er ideelt til MUS-samtale - du sparer tid og transport

Generel karriereudvikling

 • Få professionel vejledning til at komme videre i karrieren
 • Du vil måske gerne være leder - eller vil gerne være fagmedarbejder igen
 • Du er måske bange for at blive fyret, og har brug for at se din retning
 • Bliv guidet i karrieren og jobsøgning
 • Få et erfarent skub til at komme videre

Det her får du:

Du er i fokus, og vi finder en vej for DIN karriere?
Forløbet videreudvikler dig som person, du holder din markedsværdi ved lige. Sammen stiller vi skarpt på din trivsel og hjælper dig med hvordan du vedligeholder, finder eller genfinder arbejdsglæden. Det kan være en vanskelig balancegang og det er derfor vigtigt at karrieren får et eftersyn fra tid til anden.

To do:
1. Book din gratis intro samtale
2. Jeg ringer dig op på det aftalte tidspunkt
3. Vi får afklaret processen og aftaler tidspunkt for første samtale
4. Der laves løbende aftale om antal samtaler og mødeform

Online-møde er ideelt til karriereudvikling - du sparer tid og transport


Læs mere om VIA Styrkesamtalen her

VIA Styrkesamtale

 • VIA-styrkerne er en del af den Positive Psykologi og består af 24 karakterstyrker, som blandt andet nysgerrighed, kreativitet, vedholdenhed, dømmekraft og venlighed.
 • Det er styrker vi bruger når vi tænker, handler og føler. Vi bruger dem både på arbejde og derhjemme. Vi har alle sammen alle de 24 styrker, nogle af styrkerne er ret lette for vores omgivelser af spotte – det er vores topstyrker, dem der kendetegner os mest.
 • Andre skal vi styrker – bundstyrkerne, kræver mere energi af os.
 • Vores arbejdsliv bør indeholde en blanding fra top og bund – derved er der grobund for trivsel.

Det her får du:

VIA Styrkeprofilen er at betragte den som en mulighed for at blive klogere på det der styrker dig. Resultatet kan du derfor bruge som fundament til at bruge dine styrker bedre og eventuelt på en ny måde. Styrkeprofilen bygger på en formodning om, at vi får vores potentiale frem, når vi får lov til at udfolde vores stærkeste sider

To do:

1. Book en Styrkesamtale
2. Gennemfør profilen via det link jeg sender til dig
3. Jeg ringer dig op på det aftalte tidspunkt
3. Vores samtale tager udgangspunkt i fordelingen af dine styrker i din profil.
4. Vi kan evt. lave aftale om en opfølgende samtaler

Online-møde er ideelt til VIA Styrkesamtale

Alt mentorarbejde er individuelt

Det er DIG som mentee, som sætter agendaen ud fra din problemstilling, mens jeg bruger min erfaring til at facilitere en proces, som hjælper DIG videre. I din gratis introsamtale finder vi sammen ud af, hvilken proces, der vil være bedst for DIG. 

Et typisk mentorforløb

 1. Din gratis introsamtale kan du begragte som vores første "kaffemøde". Vi taler om din problemstilling, og sammen finder vi ud af, hvilken process, som vil være bedst for DIG. I introsamtalen skal vi begge gerne mærke tillid og en gnist. En nysgerrighed på at samarbejde om DIN problemstilling.
 2. På vores næste møde - som måske er online - etablere vi vores relation og vi arbejder med at forstå hinandens kommunikation. Vi har fokus på at få formuleret DIN problemstilling og komme helt indtil kernen af den forandring som DU ønsker skal ske. Måske vi ikke når helt i mål - ofte ændres problemstillingen og synet på denne igennem vores samarbejde.
 3. I de efterfølgende samtaler komme vi tættere på din problemstilling og vi arbejder med forskellige metoder til forstå platformen for den forandring som du ønsker. Du vil opleve at vores samtaler tage nogle nødvendige afveje, og at du måske "får lektier for" - der skal trænes og reflekteres.
 4. Efterhånden - og måske allerede efter de første par samtaler - vil du opleve at stå med en løsning på din problemstilling. Vejen frem vil være belyst og klarlagt. Vi har måske trænet det at sætte ord på dine ønsker så din omvenden vil kunne forstå dig og støtte dig fremad. Du vil tro på dig selv, og være i balance med din beslutning.
 5. Du vil selv vide hvad du vil gøre mere af, og hvad hvad du vil tage afsked med.

  Som mentee hos mig, er du altid velkommen tilbage. Ofte holder jeg kontakten med mentees og har opfølgende samtaler som sikre at forandringen forbliver som DU ønsker.

"Det var SÅ fedt, at du stillede spørgsmålene, som du gjorde – og de tanker du havde spottet omkring situationen"

Ledende stilling i det offentlige, 42 år

"

"Det er simpelthen mig der takker! Super givende, og jeg ser oprigtigt frem til vores snak i morgen" 

Nyuddannet i det private, 24 år

"