Forandringer & Transistion

At gennemgå en transition kan kræve mange ressourcer, og det kan normalt påvirke motivationen og produktiviteten på arbejdet, hvilket kan have både personlige og økonomiske konsekvenser. Ved at tilbyde passende støtte kan processen rettes mere præcist, og dermed kan både tids- og ressourceforbruget væsentligt reduceres.

Forandringer & Transistion

At gennemgå en transition kan kræve mange ressourcer, og det kan normalt påvirke motivationen og produktiviteten på arbejdet, hvilket kan have både personlige og økonomiske konsekvenser. Ved at tilbyde passende støtte kan processen rettes mere præcist, og dermed kan både tids- og ressourceforbruget væsentligt reduceres.

Den mentale omstillingsproces

En transition er den mentale proces, vi gennemgår ved forandringer. Små forandringer sker ofte ubemærket, mens større forandringer medfører en mere markant omstilling, hvor modstand og uklarhed gradvist afløses af accept og afklaring.

Det er normalt at reagere på forandringer, og reaktionerne varierer fra person til person, selv når det involverer kolleger på arbejdspladsen.

Transitioner kan være ressourcekrævende og påvirke motivation og produktivitet, med potentielle personlige og økonomiske konsekvenser. Med passende støtte kan processen målrettes, hvilket kan minimere både tids- og ressourceforbruget.

Transistionens tre faser

Transitionen består af tre faser: ophør, omstilling og opstart.

I ophørsfasen fyldes sindet af uklarhed, spontane vurderinger af tab og gevinster samt ufuldstændige forestillinger om fremtiden. 

I omstillingsfasen handler det om at opnå klarhed både om fortiden og fremtiden, at sætte tingene i perspektiv, håndtere modstand og motivation, samt træffe valget om vejen ind i den nye situation. 

I opstartsfasen præges oplevelsen af klarhed, både i form af forbeholden og uforbeholden accept, samt afprøvningen af den valgte retning.

Når du møder modstand

Modstand opstår med negative tanker og følelser omkring forandring. Disse reaktioner fører til forsøg på at undgå eller endda modarbejde forandringen. Fokus rettes mod potentielle problemer eller den tilsyneladende store, uoverkommelige opgave.

Dette kan udløse negative følelser som vrede, nervøsitet og utryghed. Handlinger som at sige nej eller udtrykke sig negativt, og måske endda ukonstruktivt, om forandringen er typisk. Det kan resultere i at søge ny beskæftigelse, ændre arbejdsområder, blive mere tilbageholdende, ignorere opgaver og lignende. Modstand kan manifestere sig på mange måder og påvirker både tanker, følelser og adfærd.

Formålet med modstand

At implementere en forandring kræver ressourcer og en aktiv indsats fra vores side. Modstand har til formål at beskytte os mod at bruge unødvendige kræfter på forandringer. Det er en naturlig mekanisme, der forsøger at bevare vores energi. Modstand hjælper os også med at skabe afstand til det, vi endnu ikke forstår - det, der endnu ikke giver mening eller er svært at overskue.

Det personlige ansvar - og potentiale

For at mestre en transition effektivt, er det afgørende at påtage sig ansvar i processen. Dette indebærer at sikre, at de udfordringer, vi står overfor, er håndterbare, således at arbejdsglæde og motivationskilder kan fortsætte med at fylde vores liv.

Dette kan opnås ved at benytte sig af mulighederne for at sige fra, søge hjælp og aktivt bidrage til forandringen. Det er muligt at dele opgaven i mindre dele eller på anden vis reducere det pres, vi oplever.

Når vi påtager os ansvar, ser vi transitionen som en mulighed for læring og udvikling, uanset om forandringen er ønsket eller uønsket. Den giver os chancen for at lære noget nyt. Det er op til os selv at opdage og udnytte disse muligheder.

"Det var SÅ fedt, at du stillede spørgsmålene, som du gjorde – og de tanker du havde spottet omkring situationen"

Ledende stilling i det offentlige, 42 år

"

"Det er simpelthen mig der takker! Super givende, og jeg ser oprigtigt frem til vores snak i morgen" 

Nyuddannet i det private, 24 år

"