Vil du gerne have et arbejdsliv som er karakteriseret af fællesskab, glæde og nytte?


I dette forløb "Den gode medarbejder" arbejder vi med de egenskaber der kendetegner de mennesker som anses som værende "gode til at være medarbejder". Forløbet vil have biopsykologien og det personlige lederskab som sit omdrejningspunkt. Desuden tilbydes du en kortlægning af din VIA Styrkeprofil som efterfølgende anvendes til det personlige arbejde i forløbet.


Her kan du læse mere om biopsykologi, det personlige lederskab og VIA Styrkeprofilen.

Metodisk tages der udgangspunkt i coachingteknikker og protreptikken som dialogform.

Der skrives meget om ”god ledelse”, og man kan fristes til at tro, at de eneste, der har indflydelse på arbejdspladsens succes, er lederne.
Men - medarbejderne spiller en meget væsentlig rolle for en organisations succes.

Derfor sætter vi her fokus på "godt medarbejderskab" som bla. omfatter:

- Hvordan skaber du din egen arbejdsglæde?
- Hvordan kan du være dig selv i jobbet?
- Hvornår og hvordan er du effektiv?
- Hvordan siger du til - og fra?

At udvikle et "godt medarbejderskab" kræver bevidst opmærksomhed.

Derfor vil du blive stillet over for personlige udfordringer som du skal tage ansvar for at træne under forløbet.

I forløbet "Den gode medarbejder" får du:

 • 3 x 50 min personlige samtaler (en før forløbet og to efter)
 • 4 x 50 min gruppe session med gennemgang af teori, deling af erfaringer og sparring om løsninger

  Emner som berøres:

 • Nuanceret indsigt i dine top- og bundstyrker
 • Indsigt det der kendetegner den gode medarbejder
 • En indsigt i hvad er det der sker, når vi helt ubevidst lader os styre af krybdyrhjernen
 • En forståelse for hvordan adfærd som kritik, sladder og trods lever i dit arbejdsliv
 • En forståelse for hvordan følelser som afvist, overset og uretfærdighed kan styre dig
 • En værdibaseret gruppesamtale som har sit fundament i den protreptiske dialogform
 • Større klarhed omkring dine ønsker og mål for dit arbejdsliv
 • Værktøjer og hjælp til at blive bevidst om hvad du gerne vil ændre
 • Sparring og inspiration fra andre som også er ambitiøse omkring deres arbejdsliv

Du finder de praktiske oplysninger nederst på siden

Hvad er godt medarbejderskab?

I denne artikel får du otte bud på egenskaber, der kendetegner den gode medarbejder – alt sammen noget jeg har erfaret fra min egen praksis som professionel mentor.

1. Er positivt indstillet: Med det positive kommer også nysgerrighed og iderigdom.

2. Holder fokus: Den gode medarbejder holder fokus og gør ofte status over sine opgaver - skærer de overflødige opgaver fra.

3. Arbejder effektivt: Den gode medarbejder ved at effektivitet er ikke lig med travlhed.

4. Sætter klare mål for sig selv: Den gode medarbejder interesserer sig for - og forstå det, der sker omkring hende. Dermed er hendes mål relevante.

5. Afstemmer forventninger: Den gode medarbejder sikrer en forventningsafstemning med sine kolleger.

6. Kommunikerer og er ligeværdig: Den gode medarbejder er en stærk kommunikatør. Hun lytter altid til dem, hun møder og omgås. 

7. Dyrker kollegaer: Den dygtige medarbejder er opmærksom og udviser empati for sine kollegers situation.

8. Tager ansvar for egen udvikling: Den gode medarbejder finder personlige udviklingsområder i sine fokusområder OG opgaveløsning. Dermed udvikler hun sig både i bredden og i dybden.

Dette forløb er for dig der:

 • er ambitiøs omkring din personlige og professionelle udvikling
 • ønsker at kunne sætte ord på dine ønsker for egen udvikling
 • gerne vil være mere fri og glad
 • ønsker at kunne veksle mellem at byde ind, og passe på dig selv
 • gerne vil blive bedre til at indgå i dialog med din chef og dine kollegaer
 • vil være mere nysgerrig og turde være modig
 • ...der ikke gider mere pis!

Dette forløb er IKKE for dig hvis:

 • det der "personlig udvikling" lyder virkelig uinteressant
 • du bare vil holde snuden i sporet og klemme ballerne sammen som du plejer
 • du elsker hamsterhjulet
 • du syntes at andre der deler deres indre liv er "for meget"
 • du allerede syntes at "det går da meget fin..."
 • ...du er overbevist om både chef og kollegaer er kilden til dine problemer!

I dette forløb hvor fokus er "Den gode medarbejder" vil omdrejningspunktet være biopsykologien og det personlige lederskab.

Biopsykologi er læren om menneskets medfødte drifter og evner (biologien), og hvordan vi har lært at håndtere dem (psykologien). I ordet ’drift’ ligger, at vi er drevet mod noget. Dette ’noget’ er vores overlevelse. Heldigvis er vi i dagens Danmark sjældent direkte truede på livet, men ofte agerer vi rent faktisk, som om vi var.
Vores hjerne har ikke udviklet sig nævneværdigt de sidste 100.000 år, og den er designet til at overleve i et helt andet miljø. Det giver nogle konsekvenser i vores moderne samfund, hvor den gamle hjerne får det hårdt, og hvor vores reaktioner ofte kommer langt stærkere til udtryk, end det i realiteten er nødvendigt.

Det personlige lederskab tager udgangspunkt i bevidsthed og selvindsigt som grundlag for at kunne disponere egne følelser og få indflydelse på adfærd, tale og tanker i dagligdagens situationer. Det betyder at du bruger dine følelser i dagligdagens situationer med bevidsthed og selvindsigt - på måder der er godt for dig. Og at du agere (bevidst) intelligent på følelser - i stedet for via (ubevidste) forsvarsmekanismer. Du kan skelne mellem emotionel og rationel adfærd, og vælge bevidst at gøre det, du vurderer, er det mest hensigtsmæssige i situationen. Endeligt kommunikere du assertivt med bevidst valg af kommunikation ud fra akkurat lytning.

VIA Styrkeprofil sætter fokus på dine topstyrker – og dine bundstyrker. VIA-styrkerne er en del af den Positive Psykologi og består af 24 karakterstyrker, som eksempelvis nysgerrighed, kreativitet, vedholdenhed, dømmekraft og venlighed.
Det er styrker vi bruger når vi tænker, handler og føler.
Vi bruger dem både på arbejde og derhjemme. Vi har alle sammen alle de 24 styrker, nogle af styrkerne er ret lette for vores omgivelser af spotte – det er vores topstyrker, dem der kendetegner os mest.
Andre skal vi styrker – bundstyrkerne, kræver mere energi af os.
Vores arbejdsliv bør indeholde en blanding fra top og bund – derved er der grobund for trivsel.

Det praktiske

Antal deltagere og profil:
- Max 12 deltagere, minimum 6.
- Alle deltagere forventes at have for motivation og åbenhed omkring at dele egne erfaringer i et fortroligt plenum. Alle deltagere vil være vidensmedarbejdere, og det tilstræbes at sikre en bred fordeling fra forskellige brancher og karriereveje.

Tidspunkt og struktur:
Forløbet består af 2 fælles sessioner og 3 personlige samtaler.

Fælles sessioner: (Kontakt mig for nye datoer)
- XXdag d. XXX og XXdag d. XXX - begge dage kl. 15.00 - 17:00

Personlige samtaler:
- Der afvikles 3 personlige samtaler. Én inden den første fælles session og to efter.
- Sidste personlige samtale skal være afviklet senest XXX.

Platform:
- Forløbet afvikles online på Teams

Pris:
- 4.350 kr. inkl. moms.
- Yderligere personlige samtaler kan tilkøbes med rabat på 15%
- Se øvrige priser her, og handelsbetingelserne her

Spilleregler og etik:
- Det er en forudsætning at jo mere du deler under forløbet, jo mere får du ud af at deltage.
- Det forventes at du udviser åbenhed med at dele dine egne erfaringer og at du tør vise dig sårbar over for andre.
- Deltagelse i forløbet kræver en høj personlig etik omkring tavshedspligt og respekt for andres historie og udfordringer.
- Læs i øvrigt her vedr. tavshedspligt og etiske regler Om Mikkel Wendelboe Toft

Hej!
Jeg har arbejdet med udvikling af medarbejdere siden 2010 i mine roller som leder og sidenhen i min rolle som professionel mentor.

Min praksis er baseret på tung ledelseserfaring (heraf nogle dyrtkøbte), uddannelse og supervision af min egen gerning igennem faglige netværk.

Du kan få del i min viden som leder og professionel mentor via mit tilbud om at deltage i dette forløb. 

Jeg hjælper dagligt vidensmedarbejdere med at sætte ord på deres ønsker for egen udvikling. Jeg hjælper dem med at styrke deres relationer til kollegaer og leder, forberede deres 1:1-samtaler, MUS-samtaler og med at formulere deres drømme, så de kan føres ud i livet.
Fælles for dem alle er, at de ønsker at tage ansvar for deres professionelle udvikling.
Jeg hjælper hele vejen i processen.

"Det var SÅ fedt, at du stillede spørgsmålene, som du gjorde – og de tanker du havde spottet omkring situationen"

Ledende stilling i det offentlige, 42 år

"

"Mikkels måde at udfordre mig på har hjulpet mig til at træffe beslutninger, jeg ellers ikke havde turdet"

Ledende stilling i det private, 33 år

"

"Det er simpelthen mig der takker! Super givende, og jeg ser oprigtigt frem til vores snak i morgen" 

Nyuddannet i det private, 24 år

"