Er du god til at være medarbejder?

Der skrives meget om ”god ledelse”, og man kan fristes til at tro, at de eneste, der har indflydelse på arbejdspladsens succes, er lederne.

Men - selvom lederne får al opmærksomheden med tilbud om lederudvikling og sparring for at udvikle godt lederskab, så spiller medarbejderne altså en meget væsentlig rolle for en organisations succes.

Men hvad er godt medarbejderskab?

Nedenfor får du otte bud på egenskaber, der kendetegner den gode medarbejder – alt sammen noget jeg har erfaret fra min egen praksis som professionel mentor, og via inspiration fra forskellige kilder.

1. Er positivt indstillet

Det er essentielt at være positiv. Den gode medarbejder har et fremadrettet blik og ser de muligheder, fremtiden byder. Hun glæder sig over de ting, der kan lade sig gøre og ser begrænsninger som en mulighed for at skabe fokus. Udfordringer betragtes fra et løsningsorienteret perspektiv.

Med det positive kommer også nysgerrighed og iderigdom. Den gode medarbejder kommer med nye ideer og tilfører noget til processen. Det er ikke alle som har det let med kreativ tænkning, men alle kan være positiv omkring det nye og foranderlige.

2. Holder fokus

Den gode medarbejder holder fokus og gør ofte status over sine opgaver - skærer de overflødige opgaver fra. Hun har en god fornemmelse for hvad der skaber værdi for organisationen, og hvor det er hun skal bruge hendes tid og energi.

Det er vigtigt at organiserer sig og planlægge så koncentrationen ikke afbrydes. Den gode medarbejder ved hvilke opgaver som bedst klares fra hjemmekontoret og hvilke som kræver fremmøde.
Oplever den gode medarbejder mange afbrydelser så gør hun noget ved det – siger fra eller omorganisere sig.

Omvendt forstyrre den gode medarbejder ikke andres fokus. Heller ikke lederens. I stedet for at gå til lederen, hver gang hun har et spørgsmål, så samler den gode medarbejdere til bunke og går til andre med en større mængde spørgsmål ad gangen, såfremt det er spørgsmål, der kan vente. Det giver nemlig fokus i eks. 1:1-samtalerne.

3. Arbejder effektivt

Effektive medarbejdere er værdsatte medarbejdere! Den gode medarbejder disponerer sin tid rigtigt og ved hvad som er vigtigt og hvad som haster.

Den gode medarbejder ved at effektivitet er ikke lig med travlhed. Travlhed efterlader ofte et rod og en lav kvalitet. Effektivitet handler om at kunne prioritere og leverer til rette kvalitetsniveau.

4. Sætter klare mål for sig selv

Den gode medarbejder sætter mål for sit arbejde - og når dermed mere. Målene handler ikke om hvad hun synes er interessant at arbejde med – målene skal være tydelige og samordnede med organisationens mål. Hun tør spørge ind til rammesætningen og konteksten.

Den gode medarbejder interesserer sig for - og forstå det, der sker omkring hende. Dermed er hendes mål relevante. Sker det at et mål er malplaceret eller uskarpt, så tages evalueringen som en god læring der gør de andre mål skarpere.

Den gode medarbejder tænker selvstændigt, men leverer ikke nødvendigvis mere end forventet – Der blot ikke så meget fyldstof og tomgangstid.

5. Afstemmer forventninger

Det er vigtigt at medarbejderen og kollegaerne (og lederen) har et fælles billede af, hvilke opgaver der skal løses – og hvordan de løses. Ved medarbejderen, hvad lederen forventer af hende, kan hun arbejde mere selvstændigt. Der kræver at medarbejderen tør spørge ind til forventningerne: Hvornår skal opgaven være færdig? Hvad er succeskriteriet? Hvem skal involveres?

Hvis medarbejderen har søgt afklaring på sådanne spørgsmål, så er hun rustet til at løse opgaven selvstændigt. Den gode medarbejder har en professionel tilgang til opgaven og holder sig ikke tilbage hvis hun mener, at opgaven kan løses mere effektivt med en anden metode eller anden organisering.

Den gode medarbejder sikrer en forventningsafstemning med sine kolleger.

6. Kommunikerer og er ligeværdig

Den gode medarbejder er en stærk kommunikatør. Hun lytter altid til dem, hun møder og omgås. Hun gør det til en bevidst adfærd af tie og lade andre mennesker tale. Hun sørger selvfølgelig for at stille relevante opfølgende spørgsmål, men skaber tillid ved at lytte, og lærer dermed omgivelserne at kende.

Den gode medarbejder er ikke konfliktoptrappende men konfliktløsende. Dermed ikke sagt, at den gode medarbejder ikke bliver involveret i konflikter, men hun formår at neddrosle konflikten frem for at eskalere den. Hun kan identificere begyndende konflikter og tager stilling til, hvad hun kan gøre for at komme ud af den igen.

7. Dyrker kollegaer

Den dygtige medarbejder er opmærksom og udviser empati for sine kollegers situation.

Hun hjælper sine kolleger på vej – ikke ved at løse andres opgaver - men ved at hjælpe dem videre til at finde egen løsning. Den gode kollega er nemlig ikke overansvarlig og siger ja til alt! I så fald er prioriteringen forkert og hun når ikke egne mål. Hun siger nej på en professionel og empatisk måde og forklare, hvorfor det ikke er muligt for hende at hjælpe.

Den gode kollega sætter pris på kollegaerne og opfordre til gensidig sparring og sammenhold.

8. Tager ansvar for egen udvikling

Den gode medarbejder har en god grundholdning om at der altid er punkter, hvor hun kan forbedre sig, og at hun altid som udgangspunkt vil blive bedre.
Den gode medarbejder tager ansvar for at opsamle viden og kompetencer - og det, hun ikke hører, læser hun sig til. Mangler hun viden eller kompetencer, så be’r hun om det.

Den gode medarbejder finder personlige udviklingsområder i sine fokusområder OG opgaveløsning. Dermed udvikler hun sig både i bredden og i dybden. 

Den gode medarbejder er velforberedt til medarbejderudviklingssamtalen og de hyppige 1:1-samtaler. Derved kan lederen støtte op om hendes udvikling.

Hvis du savner sparring til hvordan du kan blive god til at være medarbejder, så er du velkommen til at kontakte mig ved at booke en gratis introsamtale.

Herunder er tre eksempler på forløb, som samlet dækker over afklaring og vejledning i de vigtigste forhold i det professionelle arbejdsliv.

3 eksempler på mentorforløb

Få sparring til en konkret udfordring

 • Få professionel vejledning til en konkret udfordring i dit arbejdsliv
 • Tal med mig, som er en erfaren og nærværende leder
 • Du skal måske igennem en organisationsændring og kan ikke finde din vej
 • Du har måske svært ved at torstå dit ansvar og at vinde din leders tillid

Hold MUS med mig

 • Forberedelse af din MUS-samtale
 • Vi ser tilbage på din udvikling i din nuværende rolle og skaber afklaring om din retning, så du har styr på processen
 • Træning i at præsentere dine mål for din leder
 • Opfølgning på MUS-samtale og målsætninger

Generel karriereudvikling

 • Få professionel vejledning til at komme videre i karrieren
 • Du vil måske gerne være leder - eller vil gerne være fagmedarbejder igen
 • Du er måske bange for at blive fyret, og har brug for at se din retning
 • Bliv guidet i karrieren og jobsøgning
 • Få et erfarent skub til at komme videre

"Det var SÅ fedt, at du stillede spørgsmålene, som du gjorde – og de tanker du havde spottet omkring situationen"

Ledende stilling i det offentlige, 42 år

"

"Mikkels måde at udfordre mig på har hjulpet mig til at træffe beslutninger, jeg ellers ikke havde turdet"

Ledende stilling i det private, 33 år

"

"Det er simpelthen mig der takker! Super givende, og jeg ser oprigtigt frem til vores snak i morgen" 

Nyuddannet i det private, 24 år

"