Har du lyst til at blive klogere på dine personlige styrker?

En Styrkesamtale er en samtale, der handler om dine topstyrker – og dine bundstyrker.

Dine topstyrker er der hvor du har dine personlige præferencer, mens dine bundstyrker er der hvor du må træne din kompetence.
 
Der skal være en balance mellem top og bund.

Har du lyst til at blive klogere på dine personlige styrker?

En Styrkesamtale er en samtale, der handler om dine topstyrker – og dine bundstyrker.

Dine topstyrker er der hvor du har dine personlige præferencer, mens dine bundstyrker er der hvor du må træne din kompetence.
 
Der skal være en balance mellem top og bund.

Om VIA Styrkeprofil

Det er VIA Institute On Character der har udviklet karakterstyrkeprofiler. Du svarer på 120 spørgsmål
på ca. 15 – 20 minutter. Profilen kan gennemføres på dansk.

Efter at have svaret på spørgsmålene modtager du en mail med et skema som viser de 24 styrker i en prioriteret rækkefølge. Skemaet med styrkerne, giver bla. et indblik i, hvad der gør dig ekstra robust, når du står over for en udfordring.

VIA Styrkesamtale

  • VIA-styrkerne er en del af den Positive Psykologi og består af 24 karakterstyrker, som blandt andet nysgerrighed, kreativitet, vedholdenhed, dømmekraft og venlighed.
  • Det er styrker vi bruger når vi tænker, handler og føler. Vi bruger dem både på arbejde og derhjemme. Vi har alle sammen alle de 24 styrker, nogle af styrkerne er ret lette for vores omgivelser af spotte – det er vores topstyrker, dem der kendetegner os mest.
  • Andre skal vi styrker – bundstyrkerne, kræver mere energi af os.
  • Vores arbejdsliv bør indeholde en blanding fra top og bund – derved er der grobund for trivsel.

Det her får du:

VIA Styrkeprofilen er at betragte den som en mulighed for at blive klogere på det der styrker dig. Resultatet kan du derfor bruge som fundament til at bruge dine styrker bedre og eventuelt på en ny måde. Styrkeprofilen bygger på en formodning om, at vi får vores potentiale frem, når vi får lov til at udfolde vores stærkeste sider

To do:

1. Book en Styrkesamtale
2. Gennemfør profilen via det link jeg sender til dig
3. Jeg ringer dig op på det aftalte tidspunkt
3. Vores samtale tager udgangspunkt i fordelingen af dine styrker i din profil.
4. Vi kan evt. lave aftale om en opfølgende samtaler

Online-møde er ideelt til VIA Styrkesamtale

Om Styrkesamtalen

En Styrkesamtale er en samtale, der handler om dine topstyrker – og dine bundstyrker.

Mine samtaler med mentees har ofte fokus på problemer og det som mentee gerne vil ændre. Men vi taler selvfølgelig også om det som fungerere godt, for det er der vi finder mange af løsningerne.

I en Styrkesamtale kan du stoppe op, og få set på dine styrker – Halløj, hvad er mine gode sider – og bruge tid på at erkende at du ex. er venlig og generøs, har videnbegær, nysgerrighed og er tapper. Samtidigt kan du erkende at det måske kræver ekstra energi at lede og udøve selvkontrol.

VIA Styrkeprofilen er en del af den Positive Psykologi og består af 24 karakterstyrker, blandt andet vedholdenhed, venlighed, lederskab, ærlighed, kritisk tænkning mv. Det er positive karaktertræk som vi alle har, og som vi bruger både på arbejde og derhjemme – de er en del af os, når vi tænker, handler og føler.

De styrker som profilen afdækker er ikke nødvendigvis det du er god til, men styrker der giver dig robusthed og en følelses af autenticitet.

Nogle af karakterstyrkerne er vores topstyrker. Det er de styrker, der kendetegner os allermest, dem det er lette for andre at spotte i os. Måske vi også selv ser disse karakterstyrker, men mange års erfaring i trænet kompetence kan gøre os blinde på hvad det reelt er det gi’r os energi.

I den modsatte ende af VIA Styrkeprofilen ligger bundstyrkerne – Det må ikke forstås som noget vi ikke duer til, men det er der hvor vi skal bruge vores trænede kompetencer. Derfor kræver det energi så holde gang i bundstyrkerne.

Karakterstyrkerne er vigtige i arbejdslivet

Karakterstyrkerne er vigtige i arbejdslivet, for hvis vi kan bruge vores topstyrker på arbejdet, og der er en kultur, der understøtter og passer til vores topstyrker, så øger det vores arbejdsglæde. Vi bliver også mere produktive og faktisk også mere hjælpsomme – så det er godt for alle, både os selv, vores kolleger og virksomheden.
Hvis dit arbejde kræver at du hele tiden bruger dine bundstyrker, så mister du energien og arbejdsglæden. Mistrivsel og stress kommer tættere på – og det er skidt for dig, kollegaerne og virksomheden.

"

Dine topstyrker er der hvor du har dine personlige præferencer, mens dine bundstyrker er der hvor du må træne din kompetence.
Der skal være en balance mellem top og bund.


Det vi gør i Styrkesamtalen er, at vi taler om hvad vil det er at være ærlig, videbegærlig, vedholdende, retfærdig, og i besiddelse af selvkontrol mv. Det er min erfaring at mentee godt selv ved, at hun har de her styrker, og kan genkende dem efterhånden som samtalen folder sig ud. Mentee får en Aha-oplevelse, og får sat en masse ord på, hvad der giver trivsel hos dem.

Den opfølgende samtale om VIA Styrkeprofilen tage også udgangspunkt i der, hvor du står lige nu. En problematisk kommunikation med chefen eller en kollega, overvejelser om jobskifte eller noget helt tredje.

Jeg oplever, at samtalerne ofte får tingene til at falde på plads eller giver retning og opmærksomheder, der kan bruges fremadrettet.

Hvis du føler, at jobbet ikke passer til dig

Jeg har oplevet, at Styrkesamtalerne giver indsigt i, hvorfor mentee har følt at hun ikke trives i et job. Det kan for eksempel handle om, at hvis ærlighed og retfærdighed er blandt topstyrker, så lever mentee sine værdier. Man skal kunne stå ved det, man gør og både metoderne og resultaterne skal være retfærdige. Hvis mentee så arbejder et sted, hvor kulturen er konkurrencepræget, har en chef, der siger et og gør noget andet, eller mentee føler, at hun skal sælge produkter eller budskaber, der ikke matcher med de grundlæggende værdier – så er mentee virkelig udfordret, også selvom hun egentlig er ret glad for selve arbejdsopgaverne.

Alt kan blive for meget af det gode…

En anden vinkel, som jeg oplever, er at topstyrkerne har ”skyggesider”. Selvom topstyrkerne jo grundlæggende er positive, så kan de godt blive overdrevet. Nysgerrighed bliver til snagen, retfærdighed til selvretfærdighed, selvkontrollen gør, at det er rutinerne, der styrer. Et andet eksempel er at den dømmekraft, der hjælper mentee til at se tingene fra mange vinkler, gør det pludselig svært at tage en beslutning, fordi mentee stadig graver efter argumenter.
I disse situationer giver det mening også at tale om topstyrkerne som noget, vi skal lære at mestre. Og så skal der blandes nogle bundstyrker ind så der bliver balance.

Samtalen giver perspektiv på den forestilling, vi har om os selv

En revisor kan godt være kreativ!
Kreativitet opfattes ofte som noget man kun er, hvis man er i stand til at fremstille et produkt – et kunstværk, musik eller kan skrive en bog. Det er blot en side af det at være kreativ. Kreativitet er også at gøre ting på nye måder, eller at få ideer til, hvordan man optimerer processer.
Projektledelse og koordinering er et godt eksempel på hvad mange oplever som værende "ikke kreativt", men sidder mentee som projektleder eller koordinator, så skal hun hele tiden forholde sig til ting, der ikke går som planlagt, tidsplaner der skrider mv. Her er man altså nødt til at tænke kreativt.

En vigtig pointe om styrkerne er, at man kan arbejde med dem. Også dem der ikke er topstyrker.
Det kan en Styrkesamtale også give inspiration til.

Har du fået lyst til at prøve en Styrkesamtale?
Du kan booke en Styrkesamtale ved at klikke på knappen her på siden.

Har du spørgsmål så er du velkommen til at kontakte mig på hello@mikkelwendelboetoft.dk eller ringe på 60901560.

Det med småt: En Styrkesamtale vare 90 minutter og koster kr. 750.- inkl. moms.
Se i øvrigt gældende handelsbetingelser HER.

Sådan siger mine tidligere mentees

"Det var SÅ fedt, at du stillede spørgsmålene, som du gjorde – og de tanker du havde spottet omkring situationen"

Kvinde 42 år, 1:1-Samtaler

"

"Mikkels måde at udfordre mig på har hjulpet mig til at træffe beslutninger, jeg ellers ikke havde turdet"

Kvinde 33 år, Karriereudvikling

"

"Mikkel er en god, lyttende og reflekteret sparringspartner, som er placeret trygt og godt i min telefonbog"

Kvinde 26 år, 1:1-Samtaler

"

"Jeg kan varmt anbefale et forløb hos Mikkel! Han er urolig rar og i nærværet skaber han et fortroligt rum, hvor det ikke er så grænseoverskridende at tale om alle mulige følelser - både de positive og dem der personligt kan synes skamfulde." 

Kvinde 27 år, Karriereudvikling

"

"Thank you for at really good talk! Thanks for your inputs and experience shared. I really enjoyed us talking and me learning at the same time."

Kvinde 32 år, 1:1 Sparring - Forberedelse af MUS - Karriereudvikling

"

Jeg er tilknyttet følgende faglige netværk:

DJØF's Mentorprogram

Røde Kors
Primus Motor Mentor

Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FADP)