Er du bange for MUS?

Du finder måske, som mange andre, MUS-samtalen ligegyldig?
Måske mest fordi du frygter den?

Som professionel mentor hjælper jeg mentees med at blive klar til deres MUS. Og jeg møder derfor mange holdninger til ”MUS-samtalen”.

Jeg oplever at mentees ikke tager samtalen alvorligt, og dermed ikke får det ud af samtalen som de kan og bør. Faktisk er der en frygt for samtalen - frygt for at sige sin mening og frembringe sine ønsker og krav.
Ofte deles frygten med lederen, og begge misser et fantastisk supplement til den daglige kommunikation.

Efter du har fået min sparring, er tilgangen til MUS-samtalen meget mere seriøs - og du bliver frtygløs. For du får styr på indholdet samt ejerskab og kontrol over processen.

Alt arbejde med mentees er individuelt

Det er dig som mentee, der sætter agendaen ud fra din problemstilling, mens jeg bruger min erfaring til at facilitere en proces, som hjælper dig videre. Sådan er det også med MUS-samtaler.

Alle har en erfaring der kan bygges videre på. Jeg støtter dig til at gå til MUS-samtalen 

I din gratis introsamtale finder vi sammen ud af, hvilken proces, som vil være bedst for dig. For det er ikke bare et spørgsmål om at snuppe en standardpakke ned fra hylden. For mig er det vigtigt, at vi finder den løsning, der kan give dig de resultater, du drømmer om.

Hold MUS med mig

 • Forberedelse af din MUS-samtale
 • Vi ser tilbage på din udvikling i din nuværende rolle og skaber afklaring om din retning, så du har styr på processen
 • Træning i at præsentere dine mål for din leder
 • Opfølgning på MUS-samtale og målsætninger

Det her får du:

Din MUS forberedt og gennemført (trænet) sammen med mig. Vi ser tilbage på din udvikling i din nuværende rolle, og vi søger afklaring af din retning, så du har styr på processen. Ser du en udvikling, og er du tilfreds? Hvorfor ikke? Hvad er din jobstrategi, og hvad vil du gerne udvikle dig henimod? Hvad handler om faglighed og hvad handler om trivsel?

Vi træner, hvordan du får præsenteret dine ønsker for din leder, og vi sikrer, at der laves et retvisende referat og relevant opfølgning.

To do:
1. Book din gratis intro samtale
2. Jeg ringer dig op på det aftalte tidspunkt
3. Vi får afklaret processen og aftaler tidspunkt for første samtale
4. Der laves løbende aftale om antal samtaler og mødeform

Online-møde er ideelt til MUS-samtale - du sparer tid og transport

Et typisk forløb med forberedelse af MUS

 1. Din gratis introsamtale kan du begragte som vores første "kaffemøde". Vi taler om din udfordring, og sammen finder vi ud af, hvilken process, som vil være bedst for DIG. I introsamtalen skal vi begge gerne mærke tillid og en gnist. En nysgerrighed på at samarbejde om DIN problemstilling.
 1. Du sender MUS-skema og evt. tidligere MUS-skemaer til mig.
 2. På vores første møde - som måske er online - gennemgår vi MUS-konceptet så vi får dannet os et overblik. Du har måske nogle holdninger til konceptet eller til nogle af spørgsmålene. Hvis din leder har fremhævet særlige fokuspunkter for årets MUS, så får vi talt om dem.
  Sidste års MUS-skema bliver gennemgået og vi taler om din udvikling siden sidst. Hvad har virket og hvad ønsker du for fremtiden?
 3. På det efterfølgende møde vil vi gå i dybden med dine ønsker til medarbejderudvikling og din feedback til lederen. Vi sikre os at du får formuleret dig klart og præcist. 
  Desuden sikre vi at du har noter klar ift. det du ønsker at få sagt under MUS-samtalen. Om nødvendigt træner vi formuleringerne.
  Vi taler om strategien ift. at få realiseret dine ønsker. 
 4. Du går venforberedt til MUS...
 5. Efter din MUS-samtale laver vi en evaluering. Vi sikre at du kom omkring alt hvad du havde forberedt og vi får evt. formuleret en opfølgende mail som også kan udgøre et referat af eventuelle aftaler som er indgået.

Som mentee hos mig, er du altid velkommen tilbage. Ofte holder jeg kontakten med mentees og har opfølgende samtaler som sikre at forandringen forbliver som DU ønsker.

Forløbet har et omfang på ca. 3 timer.

"Det var SÅ fedt, at du stillede spørgsmålene, som du gjorde – og de tanker du havde spottet omkring situationen"

Ledende stilling i det offentlige, 42 år

"

"Det er simpelthen mig der takker! Super givende, og jeg ser oprigtigt frem til vores snak i morgen" 

Nyuddannet i det private, 24 år

"